1- اجرای برنامه ­ها وفق نقشه راه دانشگاه

2- پیگیری کلیه امور مرتبط با انتشار مجلات دانشگاه اعم از تجمیع، داوری و ویراستاری کردن مقالات ارسالی، صفحه آرایی و صفحه بندی مجلات و انتشار به موقع و با کیفیت

3- نمایه­ سازی نشریات علمی دانشگاه در نمایه­ های معتبر داخلی و خارجی