1- تدوین سازوکار مناسب جهت افزایش 10% تعداد طرح­های پژوهشی اعضای هیئت علمی.

2- تدوین سازوکار مناسب جهت افزایش جذب نخبگان مرتبط با فعالیت­ها و اولویت­های پژوهشی دانشگاه.

3- تدوین سازوکار مناسب جهت افزایش جذب فرهیختگان مرتبط با فعالیت­ها و اولویت­های پژوهشی دانشگاه.

4- توزیع عادلانه و متوازن نخبگان و فرهیختگان بین کلیه اعضای هیئت علمی ازطریق دانشکده­ها و مراکز تحقیقاتی.

 5- انجام کلیه امور مربوط به تصویب طرح­های نخبگان و فرهیختگان و طرح­های هیئت علمی و دانشجویی.

6- تدوین و بازنگری و نگارش فرایندهای جذب نخبگان و فرهیختگان و بهبود اطلاع­رسانی به ایشان.

7- به­روزرسانی و استفاده از کلیه ظرفیت­های سامانه بهسان.

8- هدایت و پایش فرایند مالی طرح­های مصوب.

9- ایجاد دبیرخانه نخبگان و فرهیختگان با استفاده از منابع انسانی موجود.

10- هماهنگی و تعامل مستمر با مدیریت­ها و معاون تحقیقات و فن­آوری.