1- نگارش و بازنگری و بازنویسی نقشه راه معاونت تحقیقات و فناوری.

2- ثبت تجربیات پیشکسوتان و دانشمندان دانشگاه و ارتش و درموارد خاص؛ دانشمندان کشوری.

3- پایش چگونگی انجام نقشه راه توسط قسمت­های مختلف معاونت تحقیقات، پژوهشگاه و معاونت­های پژوهشی دانشکده­ها.

4- تلاش در جهت مستندسازی و مستندنگاری کلیه فرایندها و فعالیت­های مرتبط با پژوهش در سطح دانشگاه.

5- ارائه گزارش­های عملکرد به مسئولین بالادستی طبق فرمت­ها و زمان­بندی­های خواسته شده.

6- ارائه گزارش هفتگی بیلان فعالیت­های معاونت تحقیقات به امیر ریاست محترم دانشگاه.

7- ارائه گزارش اشراف طبق فرمت ارسالی دایره اشراف دانشگاه هر سه ماه یک­بار.

8- بررسی و ارزیابی فعالیت­های پژوهشی ابهاد نیروها و رتبه‌­بندی آن­ها طبق شاخص­های اشراف هر سه­‌ماه یک­بار.

9- برنامه‌­ریزی جهت راه اندازی کانون­های تفکر (اتاق فکر) ، پیشنهاد جهت معرفی اعضاء و تشکیل جلسات وفق تقویم شخصی.