1- تهیه اخبارِ به‌­روز و مهم قسمت­های مختلف معاونت تحقیقات و فناوری (با هماهنگی با تمامی قسمتها)

2- تهیه گزارش از کارگاه­‌ها ، سمینارها و جشنواره‌­های برگزارشده در دانشگاه.

3- موارد 1 و 2 را گردآوری نموده و دراختیار مسئول پورتال معاونت قرار دهد.

4- ارتباط و تعامل با سایر معاونت­‌های تحقیقاتی دانشگاه‌­های کشور.