پر استناد ترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (10 مقاله اول) با تعداد استنادات، در پایگاه استنادیScopus بر اساس گزارش گیری واحد علم سنجی تا تاریخ 2 فوریه 2019

  • Menopause is an independent predictor of metabolic syndrome in Iranian women Cited by 88
  • The effects of intensive, long-term treadmill running onreproductive hormones, hypothalamus–pituitary–testis axis,and semen quality: a randomized controlled studyCited by 83
  • Bactericidal activity of various antibiotics against biofilm-producing Pseudomonas aeruginosaCited by 82
  • Knee Osteoarthritis Injection Choices: Platelet- Rich Plasma (PRP) Versus Hyaluronic Acid (A one-year randomized clinical trial)Cited by 81
  • Shift working and risk of lipid disorders: A cross-sectional studyCited by66
  • Nursing profession in Iran: An overview of opportunities and challengesCited by 63
  • Effect of Addition of Silymarin to Renin-Angiotensin SystemInhibitors on Proteinuria in Type 2 Diabetic Patients With Overt Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialCited by 56
  • Autologous Blood Versus Corticosteroid Local Injection in the Short-Term Treatment of Lateral Elbow Tendinopathy A Randomized Clinical Trial of EfficacyCited by 55
  • An Evaluation of the Occluding Effects of Er;Cr:YSGG,Nd:YAG, CO2 and Diode Lasers on Dentinal Tubules: A Scanning Electron Microscope In Vitro Study Cited by 53
  • The effect of 810-nm low-level laser therapy on pain caused by orthodontic elastomeric separatorsCited by 49