نحوه نگارش Affiliation دانشگاه

به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیات علمی، پژوهشگران و محققین گرامی که قصد ارائه مقاله در همایش ها و نشریات مختلف را دارند، می رساند: تنها مقالاتی برای دانشگاه علوم پزشکی ارتش درای امتیازمی باشند که (Affiliation) شیوه درج وابستگی سازمانی در مقالات به شکل زیر درج شده باشد :


مقالات فارسی : 
دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

مقالات لاتین :
Aja University of Medical Sciences, Tehran , Iran