حضور امیر ریاست محترم دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری

جلسه نشست هم اندیشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آجا در مورخه 99/5/7 با حضور امیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب سرهنگ پزشک مجتبی یوسفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن خیر مقدم و قدردانی از حضور مسئولان دانشگاه، بیانات خود را با معرفی اجمالی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه پژوهش و فناوری و نیز دستاوردها و طرحهایی که مقرر است در آینده صورت گیرد بیان فرمودند. در ادامه جلسه هر یک از مدیران معاونت ضمن بیان شرح وظایف قسمت های مربوطه به بیان فعالیت های صورت گرفته در حوزه خود پرداختند. در انتهای جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در حوزه پژوهش، خواستار دانش پژوهشی بیشتر در زمینه های ویروس کرونا، چگونگی مقابله با آن و نیز سلامت کارکنان نیروهای مسلح گردیدند.