نخستین کارگاه مدیریت دانش

نخستین کارگاه مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در مورخه 99/3/27 با حضور اعضاء هیئت علمی و نیز نمایندگان مدیریت دانش قسمتها در سالن EDC دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه اساتید مدعو به تشریح نوع دانش، انتقال دانش، سطوح دانش و نیز چگونگی ثبت تجربه و ساختار مستند نگاری در حوزه نیروهای مسلح پرداختند.

در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ همراه بود که به افرادیکه به سوالات پاسخ صحیح دادند جوایزی اهدا شد.