مطالب


نخستین کارگاه مدیریت دانش

نخستین کارگاه مدیریت دانش خبر گالری

۱۳۹۹/۰۴/۰۸
نخستین کارگاه مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش در مورخه 99/3/27 با حضور اعضاء هیئت علمی و...
جلسه بررسی شاخص های طرح های نخبگان و فرهیختگان

جلسه بررسی شاخص های طرح های نخبگان و فرهیختگان خبر گالری

۱۳۹۹/۰۵/۱۱
جلسه بررسی شاخص های طرح های نخبگان و فرهیختگان در تاریخ 99/04/30 در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم...
حضور امیر ریاست محترم دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری

حضور امیر ریاست محترم دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری خبر گالری

۱۳۹۹/۰۵/۰۸
جلسه نشست هم اندیشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آجا در مورخه 99/5/7 با حضور امیر...