يکشنبه, 1 مهر 1397          
منو

نقشه سایت
 صفحه اصلی
 اخبار و رویدادها
 اخبار معاونت
 اخبار پژوهشی
 مصوبات
 منوی عمودی
 معرفی معاونت تحقیقات و فناوری
 چارت سازمانی
 نقشه راه
 برنامه استراتژیک
 شرح وظایف و اهداف
 معاون تحقیقات و فناوری
 معرفی معاون
 معرفی جانشین
 پیام معاونت
 مدیریت راهبردی و توسعه تحقیقات
 معرفی مدیر
 شرح وظایف مدیر
 تقویم شورای پژوهشی
 مصوبات شورای پژوهشی
 اولویت های تحقیقاتی
 مدیریت طرح های پژوهشی ،نخبگان، فرهیختگان
 معرفی مدیر
 رزومه
 شرح وظایف
 تماس با ما
 دایره اعضای هیات علمی
 فرم ها و آیین نامه ها
 پروپوزال تحقیقات کمی
 پروپوزال تحقیقات کیفی
 دایره نخبگان
 مسئول دایره
 شرح وظایف
 فرآیندهای تصویب و خاتمه طرح
 فرم ها
 آیین نامه ها
 پروپزال های کمی و کیفی
 عناوین طرح های نخبگان تا سال 94
 چکیده طرح های نخبگان از سال 95
 چکیده طرح های نخبگان سال 96
 اطلاعیه ها
 دایره فرهیختگان
 مسئول دایره
 شرح وظایف
 فرآیند های ارائه طرح های کسر خدمت
 آئین نامه ها و دستورالعمل
 فرم ها
 پروپوزال
 تفاهم نامه
 فرمت پوستر برای گزارش نهایی
 فرمت گزارش پیشرفت طرح
 پروپزال های کمی و کیفی
 آیین نامه ها
 چکیده طرح های فرهیختگان تا سال 94
 چکیده طرح های فرهیختگان از سال 95
 در دست اجرا
 چکیده طرح های فرهیختگان سال 96
 اطلاعیه ها
 پایان نامه های دانشجویی
 دستیاری
 دکتری تخصصی(PhD)
 کارشناسی ارشد
 دکتری حرفه ای
 مدیریت اعتبار بخشی،ارزیابی و پایش
 معرفی مدیر
 معرفی کارشناس
 شرح وظایف
 ارزیابی بیرونی
 ارزیابی درونی
 آیین نامه های ذاخلی
 آیین نامه های وزارتی
 تماس با ما
 مدیریت دانش، اشراف
 معرفی مدیر
 شرح وظایف
 نقشه راه
 مدیریت دانش
 هیئت اندیشه ورزی و کانون تفکر
 ایده پردازی
 مدیریت منابع علمی و نشریات دانشگاه
 مدیر
 معرفی مدیر
 شرح وظایف
 مدیریت دانش
 دایره مجلات دانشگاهی
 درباره ما
 مجله علمی پژوهشی دانشگاه
 مجله علمی پژوهشی پرستاری
 مجله علمی پژوهشی پیراپزشکی
 مجله علمی پژوهشی ابن سینا
 مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه طب نظامی
 دایره تالیف و ترجمه کتب علمی
 معرفی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی آجا
 فرم ها
 دستورالعمل و فلوچارت پذيرش اثر
 کتب چاپ شده در دانشگاه
 کتابخانه
 معرفی کتابخانه
 فرم ها و آئین نامه های کتابخانه
 کتابخانه مجازی
 سامانه ماوا
 منابع الکترونیک
 دایره اداری و پشتیبانی
 کمیته تحقیقات دانشجویی
 تاریخچه
 معرفی کمیته و ارکان
 شورای مرکزی کمیته
 کارگاه های آموزشی و پژوهشی
 گالری تصاویر
 کمیته اخلاق پزشکی
 معرفی
 شرح وظایف
 مصوبات
 آیین نامه ها
 اعضاء
 فرم ها
 آموزش تاریخچه اخلاق در پژوهش و کمیته اخلاق در پژوهش
 مرکز رشد فناوری سلامت
 معرفی مرکز
 عملکرد مرکز
 تعاریف مراکز رشد
 اهداف مرکز
 وظایف مرکز
 معرفی اعضاء
 واحد های فناور
 نمودار سازمانی
 خدمات قابل ارائه
 شرایط استقرار
 فرمهای پذیرش
 گردش کار
 مراجع ذیصلاح و حامیان مالی
 فرم ها و دستور العمل ها
 تماس با ما
 کسری خدمت سرباز
 طرح نخبگان
 صفحه اصلی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارتش - معاونت تحقیقات و فناوری
آدرس : تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده / تلفن : 55-88028350 - 021

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی